Ubezpieczenia

Nasi klienci znajdą u nas kompleksową pomoc w zakresie ubezpieczeń

Ubezpieczenia samochodowe

OC

Rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które ma za zadanie chronić posiadaczy pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności za szkody wyrządzone nie tylko w związku z ruchem, ale również postojem ubezpieczonych pojazdów

AC

Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie. 

Assistance

Ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych.

automotive-1866521_1920

Ubezpieczenia na życie

Indywidualne

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną zarówno zdrowie jak i życie. Można ubezpieczyć siebie samego bądź swoją rodzinę. Obejmuje ono niezdolność do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu bądź na wypadek śmierci

Grupowe

Ubezpieczenie osobowe, zawierane z grupą osób (najczęściej zakładem pracy), często w praktyce występuje w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach podróżnych zwanych inaczej turystycznymi.

34244461503_3bef98925e_b

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych  i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, uprawy a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Zadbaj o solidne ubezpieczenie i czuj się bezpiecznie.

P1150792And10more_tonemapped

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to głównie ubezpieczenia domów, mieszkań i lokali od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia te mogą być rozszerzone o różne dodatkowe opcje:

 • ubezpieczenia od przepięć

 • ubezpieczenia assistance

 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,

 • ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

 • ubezpieczenia oszkleń

 • ubezpieczenia obiektów małej architektury,

 • ubezpieczenia garaży oraz budynków gospodarczych.

pexels-photo-1573822

Ubezpieczenia dla firm

 • Ubezpieczenia małych i średnich firm,

 • Ubezpieczenia dla pracowników

 • Ubezpieczenia grupowe na życie

 • Ubezpieczenia korporacyjne

Każda mała i średnia firma znajdzie u nas pełny wachlarz ubezpieczeń 

5910079092_961aebd38f_b